Ministranci

Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże!

Witam wszystkich odwiedzających stronę Ministrantów Parafii Lipowa. Życzę miłego korzystania ze strony.


-Administrator Animator-


Liturgia:

 Liturgia słowa na dziś 

 

Zbiórki:

Lektorzy - w sobotę po wieczornej Mszy Świętej

Ministranci - w sobotę 16.30


Ogłoszenia bieżące:

 Ogłosznia bieżące 


Blog ministrancki:

 Blog ministrancki


Oaza Parafia Lipowa:

 Oaza Parafia Lipowa 

Uroczystosci i Świeta Świetych Panskich

Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia)
Wspomnienie nawrócenia Apostoła narodów: z zaciętego prześmiewcy Kościoła stał się wielkim Jego budowniczym. Poniósł śmierć męczeńską w Rzymie w 67 roku.

Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, (13 lutego)
Święci bracia, współpatroni Europy, żyjący w IX wieku, wielcy apostołowie Słowian, twórcy alfabetu słowiańskiego - głagolica.

Uroczystość św. Józefa oblubieńca NMP (19 lutego)
Mąż sprawiedliwy wybrany przez Boga za małżonka Maryi i za opiekuna i żywiciela Jezusa Chrystusa. Patron ojców i mężczyzn.

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika (23 kwietnia)
Biskup Pragi, misjonarz na ziemiach polskich, poniósł męczeńską śmierć w okolicach Gdańska w czasie nawracania na chrześcijaństwo pogańskich Prusów 23 kwietnia 997 roku. , główny Patron Polski.

Święto św. Marka Ewangelisty (25 kwietnia)
Wg. tradycji w domu jego matki w Jerozolimie Chrystus spożył Ostatnią Wieczerzę. Św. Marek był świadkiem pojmania Jezusa w Ogrójcu, towarzyszył w wyprawach misyjnych św. Pawłowi, a następnie św. Piotrowi. Jest autorem Ewangelii. W tym dniu modlimy sie szczególnie o dobre urodzaje.

Wspomnienie św. Józefa robotnika (1 maja)
Przypomina o zawodzie Świętego Opiekuna Chrystusa, który swoją pracą utrzymywał Świętą Rodzinę. Jest patronem wszystkich ludzi pracy.

Święto św. Floriana, męczennika (4maja)
Patron strażaków, oraz patron miasta Krakowa. Żył w III/IV wieku. Został umęczony za wiarę.

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba (6 czerwca)
Wierni Apostołowie Jezusa, świadkowie Jego życia, nauki, cudów, śmierci i zmartwychwstania. Jakub jest autorem listu apostolskiego. Ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Św. Filip jest patronem pilśniarzy i czapników, a św. Jakub, foluszników.

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika (8 czerwca)
Główny patron Polski i Archidiecezji krakowskiej. Żył w XI wieku, był biskupem krakowskim. Gorliwy pasterz i obrońca pokrzywdzonych. Zginął z rąk króla Bolesława Śmiałego w obronie ładu.

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)
Uroczyste wspomnienie narodzenie świętego Poprzednika Zbawiciela, który przygotował Izraela na jego przyjście.

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
Wspomnienie męczeństwa tych Apostołów wskazuje szczególnie na apostolski charakter Kościoła, a także na znaczenie Biskupa Rzymu dla całego Kościoła powszechnego.

Wspomnienie bł. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (6 lipca)
Jest patronką zaangażowania w rozwój misji katolickich i wielkiej miłości skrzywdzonych, szczególnie ludów Afryki.

Święto św. Benedykta, opata (11 lipca)
Główny patron Europy. Wielki organizator życia zakonnego w Kościele. Przez swoją działalność przyczynił się do uratowania kultury starożytnej i do rozwoju cywilizacji chrześcijańskiej. Ora et labora.

Wspomnienie św. Jadwigi, królowej (17 lipca)
Wielka królowa narodów Polski i Litwy, krzewicielka wiary Chrystusowej, wielka jałmużniczka ubogich, krzewicielka pokoju.

Święto św. Jakuba Apostoła (25 lipca)
Jako pierwszy spośród Apostołów oddał życie za Chrystusa. Bardzo czczony, szczególnie w Compostelli (Hiszpania) jest to jedno z największych miejsc pielgrzymkowych w Europie.

Wspomnienie świętych Joachima i Anny (26 lipca)
Wybrani przez Boga na rodziców Matki Zbawiciela świata, są przykładem dla rodzin i patronami naszych dziadków i babć.

Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, kapłana (31 lipca)
Święty Ignacy jest założycielem Towarzystwa Jezusowego. Główny patron zgromadzenia oraz rekolekcji ignacjańskich.

Wspomnienie św. Jana Marii Vianeya, kapłana (4 sierpnia)
Święty proboszcz a Aras, patron przewodników i proboszczów.

Wspomnienie św. Maksymiliana, zakonnika (14 sierpnia)
Twórca ruchu Milicji Niepokalanej, odnowiciel życia religijnego w Polce przez prasę. Misjonarz i ofiara dla uratowania życia bliźniego. Ogłoszony przez Jana Pawła II jako "patron naszych trudnych czasów".

Święto św. Jacka, kapłana (17 sierpnia)
Wielki misjonarz Ziem Wschodnich, gorliwy kapłan i cudotwórca.

Święto św. Bartłomieja Apostoła (24 sierpnia)
W ewangelii znany pod imieniem Natanael, jest patronem rzeźników i garbarzy.

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika (18 września)
Jest szczególnym patronem młodzieży męskiej w Polsce. Jego hasło: "do wyższych rzeczy jestem stworzony" jest wezwaniem do pełnego realizowania powołania chrześcijańskiego.

Święto św. Mateusza Apostoła i ewangelisty (21 września)
Powołany przez Chrystusa na apostoła, głosząc gorliwie Jego naukę oddał życie za wiarę. Jest autorem pierwszej Ewangelii. Czczony jaki patron urzędników podatkowych i celnych.

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września)
Jest to wspomnienie o Archaniołach, którzy nieustannie otaczają tron Boży, uwielbiają Go i sną narzędziem Jego opieki nas światem, szczególnie nad ludźmi.

Święto św. Łukasza, ewangelisty (18 października)
Towarzyszył św. Pawłowi w jego podróżach misyjnych. Autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Patron służby zdrowia.

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (28 października)
Świadkowie życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ponieśli śmierć męczeńską w czasie misji apostolskiej. Św. Juda Tadeusz jest autorem jednego z listów Pisma Św., uważany za patrona w sprawch trudnych i beznadziejnych.

Uroczystość wszystkich Świętych (1 listopada)
Jest to przypomnienie prawdy o nagrodznie tych, którzy żyli dobrze na ziemi, a przyjęci teraz przez Boga w niebie cieszą się Jego szczęściem. Dla nas są szczególnymi patronami (prawda o "obcowaniu świętych).

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)
Jest przypomnieniem prawdy o duszach w czyśćcu cierpiących i o potrzebie modlitw za nimi.

Święto św. Andrzeja Apostoła (30 listopada)
Z wielką radością przyjął powołanie przez Chrystusa, dla którego poniósł śmierć męczeńską w Grecji. Jest głównym patronem Kościoła Prawosławnego. Czczony jaki patron różnych zawodów i spraw: rybaków, rzeźników, rycerzy oraz orędownik w sprawach matrymonialnych.

Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa (6 grudnia)
Jest powszechnie uznany patronem dobroczynności i miłosierdzia chrześcijańskiego.

Święto św. Szczepana pierwszego męczennika (26 grudnia)
Wybrany przez Apostołów na diakona, jako pierwszy oddał życie za wiarę w Chrystusa.

Święto św. Jana, Apostoła i ewangelisty (27 grudnia)
Umiłowany uczeń Chrystusa, autor czwartej Ewangelii, trzech listów i Apokalipsy. Jest patronem pisarzy, kopistów, a także rolników i odlewników świec.