Ministranci

Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże!

Witam wszystkich odwiedzających stronę Ministrantów Parafii Lipowa. Życzę miłego korzystania ze strony.


-Administrator Animator-


Liturgia:

 Liturgia słowa na dziś 

 

Zbiórki:

Lektorzy - w sobotę po wieczornej Mszy Świętej

Ministranci - w sobotę 16.30


Ogłoszenia bieżące:

 Ogłosznia bieżące 


Blog ministrancki:

 Blog ministrancki


Oaza Parafia Lipowa:

 Oaza Parafia Lipowa 

Uroczystości i Świeta Maryjne

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

Obchód tej uroczystości wskazuje na tajemnice Maryi Pełnej Łaski, wolnej od zmazy grzechu pierworodnego i o jakiegokolwiek innego grzechu. W Niej Bóg daje nam wzór życia wolnego od zła, grzechu, o życie święte i niepokalane przed obliczem Boga. Jest to święto patronalne dziewcząt.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)
Uroczystość ta jest wyznaniem wiary w Boże macierzyństwo Maryi, a zarazem okazaniem ufności w Jej potęgę wstawiennictwa u Boga, W tym dniu, przez jej wstawiennictwo, modlimy się szczególnie o pokój na ziemi i w sercu każdego człowieka.

Uroczystość Królowej Polski (3 maja) NMP Częstochowskiej (26 sierpnia)
Uroczystości te wskazują na macierzyńską opiekę Maryi nad Kościołem w Polsce oraz na Jej wielką rolę w życiu narodu Polskiego. Uwidacznia się to w roli Jasnej Góry i cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Związanie to jest ze Ślubami Milenijnymi wzywającymi i zobowiązującymi wiernych do walki z wadami narodowymi i do szerzenia Królestwa Chrystusa.

Święto Matki Kościoła (dzień po zesłaniu Ducha Świętego)
Maryja współpracując z Chrystusem w dziele zbawienia stała się Matką nowego ludu Bożego, którym po macierzyńsku opiekuje się pomagając mu pokonać trudy życia pielgrzymiego w dojściu do domu Ojca. Święto to wskazuje też na królowanie Maryi razem z Chrystusem nad światem, ponieważ pokonała z nim zło i śmierć.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
Uroczystość ta mówi o dopełnieniu się życia ziemskiego Maryi Panny, Matki Jezusa Chrystusa i o cudownym wzięciu do nieba z duszą i ciałem. Jest to szczególny znak całkowitego zwycięstwa nad śmiercią dzięki pełnemu uczestnictwu w zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym i my będziemy mieli udział. Płynie stąd zobowiązanie do szacunku własnego ciała, które jako świątynia Boga będzie kiedyś na wieki, na wzór Maryi złączone z duszą w niebie.

Święto Narodzenia NMP (8 września)
Wspominając narodzenie Maryi, Kościół widzi w Niej swój wzór o powołania do Boga na podobieństwo Chrystusa. Jest to święto patronalne Matek.

Święto Matki Boskiej Różańcowej (7 października)
Treścią tego wspomnienia jest prawda o nieustannym wstawiennictwie Maryi w dziele zbawienia i Jej pomocy wobec wiernych, zwłaszcza tych, którzy rozważają życie Jezusa i Maryi w tajemnicach różańcowych.

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi (sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa)
Wskazuje na tajemnice Niepokalanego Serca Maryi, które stało się szczególnym mieszkaniem Boga, a równocześnie przyjęła cały trud i cierpienie związane z podjęciem woli Bożej. Jest to wezwanie do naśladowania Maryi jako wzoru świętych i do oddawania Jej siebie w niewolę miłości, by z Jej pomocą realizować plan Boży