Ministranci

Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże!

Witam wszystkich odwiedzających stronę Ministrantów Parafii Lipowa. Życzę miłego korzystania ze strony.


-Administrator Animator-


Liturgia:

 Liturgia słowa na dziś 

 

Zbiórki:

Lektorzy - w sobotę po wieczornej Mszy Świętej

Ministranci - w sobotę 16.30


Ogłoszenia bieżące:

 Ogłosznia bieżące 


Blog ministrancki:

 Blog ministrancki


Oaza Parafia Lipowa:

 Oaza Parafia Lipowa 

Uroczystości, święta i wspomnienia

Obchody liturgiczne, w zależności od rangi, jaką im nadaje Kościół, dzielą się na:

 • uroczystości,
 • święta i
 • wspomnienia.

Uroczystości zalicza się do dni głównych. Ich obchód rozpoczyna się w dniu poprzednim od pierwszych Nieszporów. Niektóre uroczystości rozpoczynają się Mszą wigilijną. Odprawiana jest ona wieczorem w dniu poprzedzającym uroczystość. Obchód największych uroczystości: Zmartwychwstania i Narodzenia Pańskiego trwa przez osiem dni. Dlatego, noszą one nazwę „oktawy”.

Święta obchodzi się w granicach dnia naturalnego. Przeto nie mają one pierwszych Nieszporów, chyba że wypadają w niedziele zwykłe albo w niedziele okresu Narodzenia Pańskiego.

Wspomnienia dzielą się na obowiązkowe i dowolne.
Wspomnienia obowiązkowe, które wypadają na dni Wielkiego Postu, można obchodzić tylko jako wspomnienia dowolne. Jeżeli w jednym dniu wpisano w kalendarzu kilka wspomnień dowolnych, można obchodzić tylko jedno z nich, a inne się opuszcza.

Święta nakazane to te dni, w które każdy wierzący, oprócz niedziel, są zobowiązany do uczestniczenia we Mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych.

Dla Polski dniami świątecznymi nakazanymi są następujące uroczystości:

 • Wszystkie niedziele
 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia (Nowy Rok)
 • Objawienie Pańskie (Trzech Króli) - 6 stycznia
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (60 dni po Wielkanocy)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) - 15 sierpnia
 • Wszystkich Świętych- 1 listopada
 • Boże Narodzenie- 25 grudnia
  Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK).

Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 roku zniesione zostały jako święta nakazane:

 • Św. Józefa - 19 marca
 • Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
 • Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny- 8 grudnia

Jednocześnie Kościół zachęca jednak wiernych do udziału we Mszy św. w te uroczystości.

Ponadto tradycja zaleca uczestniczyć we Mszy św. w święta patronalne:

 • patronów Ojczyzny:
  • Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski- 3 maja
  • św. Wojciecha, biskupa i męczennika - 23 kwietnia
  • św. Stanisława, biskupa i męczennika - 8 maja
  • św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika - 16 maja
  • św. Stanisława Kostki, zakonnika i wyznawcy - 18 września
 • patrona diecezji - w diecezji Łomżyńskiej Św. Brunona z Kwerfurtu – 12 lipca
 • patrona parafii (odpust)
  • św. Antoniego Padewskiego – 13 czerwca
  • Święto M.B. Anielskiej (Porcjunkuli) - 2 sierpnia
  • św. Franciszka z Asyżu – 4 października