Ministranci

Parafia Lipowa

Get Adobe Flash player

Szczęść Boże!

Witam wszystkich odwiedzających stronę Ministrantów Parafii Lipowa. Życzę miłego korzystania ze strony.


-Administrator Animator-


Liturgia:

 Liturgia słowa na dziś 

 

Zbiórki:

Lektorzy - w sobotę po wieczornej Mszy Świętej

Ministranci - w sobotę 16.30


Ogłoszenia bieżące:

 Ogłosznia bieżące 


Blog ministrancki:

 Blog ministrancki


Oaza Parafia Lipowa:

 Oaza Parafia Lipowa 

Slowniczek Cz.I

Słowniczek ministranta

 

ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu.

ADWENT - czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia a także oczekiwanie na przyjście Chrystusa przy końcu czasów.

AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary ofiarne oraz pomaga w rozdawaniu Komunii św. i udzielaniu Komunii chorych).

AKOLITKI - świeczniki z płonącymi świecami używane w czasie czytania Ewangelii oraz w procesjach niesione obok krzyża.

ALBA - długa, biała szata liturgiczna, symbolizująca łaskę chrztu św.

ALUMN - student Seminarium Duchownego (częściej używa się określenia kleryk).

AMBONA - miejsce do czytań biblijnych oraz wygłaszania homilii (kazań), dziś najczęściej pulpit, zwany ambonką, usytuowany w prezbiterium.

AMEN - uroczyste potwierdzenie: "Niech tak się stanie!" lub "Tak, wierzę w to!"

AMPUŁKI - są to naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków, w których podaje się wino i wodę do mszy św.

ANIOŁ PAŃSKI - modlitwa odmawiana rano, w południe i wieczorem dla uczczenia Wcielenia Bożego (przyjęcia przez Pana Jezus ciała ludzkiego) i macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

ASPERSJA - liturgiczne pokropienie wiernych wodą święconą jako przypomnienie naszego chrztu i zobowiązań z niego wypływających.

ASYSTA - diakon lub dwaj diakoni towarzyszący biskupowi bądź kapłanowi w uroczystej celebracji.

BALDACHIM - ozdobny daszek lub ozdobna osłona z materiału nad godnymi czci miejscami i osobami, przede wszystkim jako osłona niesiona nad Najświętszym Sakramentem.

BIBLIA - Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierających Słowo skierowane do ludzi przez samego Boga.

BIRET - nakrycie głowy duchownych katolickich (kapłani – kolor czarny, biskupi – kolor fioletowy, kardynałowie – kolor czerwony).

BISKUP - przewodniczy wspólnocie wiernych w diecezji.

BŁOGOSLAWIEŃSTWO - życzenie uzyskania specjalnej przychylności Bożej dla osoby, wspólnoty lub rzeczy, przez odpowiednie słowa i towarzyszące im gesty sakralne (modlitwa nad rzeczą lub osobą w celu uproszenia pomocy od Boga).

BREWIARZ - księga do odmawiania modlitw (liturgii godzin) przez księży, a także  osób świeckich.

BURSA - sztywna „torebka” (do zawieszenia na szyi) na naczynie z Komunią chorych.

CELEBRANS - osoba przewodnicząca liturgii (najczęściej kapłan).

CEREMONIARZ - osoba przygotowująca i kierująca różne posługami oraz dbająca o spokojny, harmonijny przebieg uroczystości.

CHRZCIELNICA - naczynie, w którym przechowuje się wodę do chrztu, jest ona symbolem odrodzenia z wody i z Ducha Świętego.

CHRZEST - pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, uwalnia od grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów i włącza do Kościoła.

CIEMNICA - miejsce w kościele gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.

CINGULUM – sznur służący do przepasywania alby, element stroju liturgicznego.

CREDO - wyznanie wiary (łac. credo - wierzę).

CYBORIUM – puszka (naczynie) do przechowywania Eucharystii pod postacią chleba.

DARY OFIARNE - przede wszystkim są to dary chleba i wina, które oznaczają wszelką ofiarę człowieka

DEO GRATIAS - "Bogu niech będą dzięki"

DIAKON - pomocnik kapłana, który na mocy swoich święceń może udzielać sakramentu chrztu, grzebać zmarłych, błogosławić małżeństwa i rozdzielać Komunię św.

DOMINUS VOBISCUM! - "Pan z wami!"

DZIEKAN - ksiądz stojący na czele księży pracujących w jednym dekanacie.

GLORIA IN EXCELSIS DEO! - "Chwała na wysokości Bogu!"

HOMILIA - (kazanie) jest to słowo kapłana skierowane do wiernych na tle usłyszanych czytań biblijnych.

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTUS - "W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"

INTENCJA MSZALNA - gdy wierzący zamawia Mszę św. podaje jakąś prośbę - mówi, o co pragnie, by się modlić.

KIELICH - naczynie liturgiczne, w którym w czasie mszy św. składa się wino do konsekracji.

KONFESJONAŁ - miejsce sprawowania sakramentu pokuty

KROPIDŁO - przedmiot, przy pomocy którego kapłan kropi wiernych wodą święconą

KRZYŻ PROCESYJNY - krzyż przeznaczony do noszenia w czasie procesji

LEKCJONARZ - księga zawierająca czytania mszalne

LEKTOR - czytający czytanie podczas Mszy św.

MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgii pełni posługę pomagając kapłanowi.

MITRA - nakrycie głowy biskupa używane podczas sprawowania czynności liturgicznych

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA - najważniejsza część Mszy św. ze słowami przeistoczenia

MONSTRANCJA - przedmiot liturgiczny, w którym umieszcza się Hostię celem adoracji lub procesji

OŁTARZ - jest to „stół”, na którym składa się Najświętszą Ofiarę i przy którym rozdziela się Ciało Pańskie.

ORNAT - wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św.

PALKA - chusta w kształcie kwadratu, usztywniona, służąca do nakrywania kielicha

PASCHAŁ - świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa

PASTORAŁ - ozdobna laska używana przez biskupa, jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej od Chrystusa

PATENA - naczynie liturgiczne, na którym składa się w czasie Mszy św. chleb do konsekracji

PREFACJA - Zmienna, pierwsza część Modlitwy Eucharystycznej, rozpoczyna się słowami „Zaprawde godne to i sprawiedliwe…”, natomiast kończy się śpiewem "Święty, świety…"

PREZBITERIUM - część kościoła, w której znajduje się ołtarz główny

PROCESJA - uroczysty pochód religijny połączony ze śpiewem

RELIKWIARZ - ozdobne naczynie, w którym przechowuje się relikwie

RELIKWIE - cząstki kości Świętych Pańskich lub przedmioty, które miały styczność z Chrystusem albo Świętymi

STUŁA - część stroju liturgicznego - znak władzy kapłańskiej

SUTANNA - długi czarny strój kapłański

TABERNAKULUM - miejsce w kościele, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament

WIELKI TYDZIEŃ - Ostatni tydzień wielkiego postu, w którym przeżywamy wydarzenia związane z męką i śmiercią Chrystusa. Rozpoczyna się Niedzielą Palmową

WIGILIA - dzień poprzedzający duże święto kościelne, np. Wigilia Bożego Narodzenia

WODA ŚWIĘCONA - jest wodą pobłogosławioną przez kapłana, przeznaczoną do czynności liturgicznych

WELON - często kosztowna szata, której kapłan używa podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem